Home » Projecten

Projecten

Onderstaande projecten mochten we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Deze projecten geven weer wat we precies onderzoeken, hoe we dit aanpakken en welke resultaten daaruit kunnen rollen. Er komt van alles voorbij: onderzoek tijdelijke huisvesting, sociaaleconomische gebiedsanalyse, woningmarktanalyse, doelgroepenanalyse, woningbehoefteanalyse, ontwikkelingsperspectief, WoningMarktMonitor, demografische groeiscenario’s en meer. We geven u een kijkje achter de schermen!

Wilt u graag meer weten over één van deze projecten? Neem dan contact met ons op, we vertellen u er graag meer over.

Onze projecten

Bij het onderzoek tijdelijke huisvesting hebben we gekeken naar de behoefte aan tijdelijke huisvesting onder spoedzoekers in gemeente Hellendoorn. Dit hebben we opgepakt met een doelgroepenonderzoek. Ook hebben we de kwalitatieve woningbehoefte van de doelgroepen beter in beeld gebracht.

Bekijk dit project

Bouwbedrijf Nijhuis Bouw B.V. heeft de intentie om een bouwplan met koopwoningen te realiseren in een
buurt in Hengelo. Om het risico van dit bouwplan in kaart te brengen en de woningbehoefte te onderzoeken
hebben we een sociaaleconomische gebiedsanalyse en woningmarktanalyse uitgevoerd.

Bekijk dit project

Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw B.V. gaan in de buurt Binnenstad-Centrum in Hengelo een bouwplan realiseren. Door middel van woningbehoefteanalyse en doelgroepenanalyse hebben wij onderzocht welke woningtypen en prijssegmenten aansluiten bij de woningbehoefte in deze buurt.

Bekijk dit project

In het kader van adaptief programmeren hebben we in opdracht van de provincie Overijssel de impact van 3 disruptieve scenario’s op de woningmarkt in de provincie Overijssel doorgerekend. Thema’s die voorbijkomen zijn: economische crisis, zeespiegelstijging en bodemdaling en klimaatmigranten.

Bekijk dit project

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de mogelijkheden voor herontwikkeling van de Marechausseepost in de buurt Welten-Dorp in Heerlen goed in beeld brengen. Samen met XpertiseZorg hebben we de woningbehoefte en mogelijkheden voor wonen en zorg op deze locatie nader onderzocht en onderbouwd.

Bekijk dit project

Voor de gemeente Hengelo hebben we een WoningMarktMonitor opgezet. Dit is een interactief digitaal dashboard met daarin een overzicht van de ontwikkelingen op de woningmarkt (koop, huur en nieuwbouw). Alle aspecten die de ontwikkelingen op de Hengelose woningmarkt beïnvloeden worden binnen deze monitor inzichtelijk gemaakt.

Bekijk dit project

In opdracht van de gemeente Hengelo hebben we onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsperspectief van twee gebieden in Hengelo: Hart van Zuid en de binnenstad. Met dit ontwikkelingsperspectief kan de gemeente duurzame en toekomstbestendige keuzes maken voor de gebiedsontwikkeling en de inrichting van deze gebieden.

Bekijk dit project

In opdracht van gemeente Olst-Wijhe hebben we vier demografische groeiscenario’s voor Olst-Wijhe opgezet. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de scenario’s die kunnen leiden tot bevolkingsgroei in Olst-Wijhe. Als deze groeiscenario’s zich werkelijk ontvouwen, wat betekent dit dan op termijn voor de lokale woningmarkt en de woningbehoefte?

Bekijk dit project

Om de woonvisie van gemeente Olst-Wijhe van de juiste input te voorzien heeft de gemeente ons gevraagd om een woningbehoefteonderzoek te verrichten op basis van werkelijk woon- en verhuisgedrag van de inwoners van de gemeente. Met behulp van data-analyse wil de gemeente zicht krijgen op de (toekomstige) woningvraag op de woningmarkt.

Bekijk dit project

Trebbe Wonen werkt aan een project van tijdelijke woonoplossingen aan de Sportlaan Driene in Hengelo. Met een kwantitatieve doelgroepenanalyse hebben we de doelgroepen voor de tijdelijke woonunits aan de Sportlaan Driene te Hengelo in kaart gebracht.

Bekijk dit project

Voor de gemeente Hellendoorn mochten we de WoonZorgVisie opstellen. Een woonzorgvisie is een heldere visie op de ontwikkelingen binnen het ruimtelijk en sociaal domein en de effecten van deze ontwikkelingen op de vraag naar woonzorgconcepten.

Bekijk dit project

Voor Carint Reggeland hebben we
een monitor ouderenzorg opgezet. Hiermee wil de organisatie inzicht krijgen in de ontwikkeling van de doelgroepen binnen het werkgebied van Carint Reggeland en deze ontwikkeling ook monitoren.

Bekijk dit project

Verzorgingstehuis ‘De Stoevelaar’ in Goor zal gesloopt gaan worden. Carint Reggeland heeft ons gevraagd om een gebiedsanalyse uit te voeren om de verschillende mogelijkheden voor herontwikkeling inzichtelijk te krijgen.

Bekijk dit project

BEMOG Projektontwikkeling heeft ons gevraagd om de woningbehoefte van gemeente De Wolden in beeld te brengen. Dit hebben we gedaan door onze QuickScan woningbehoefte in te zetten.

Bekijk dit project

De gemeente Aa & Hunze heeft Tellers & Benoemers gevraagd om met een woningmarktanalyse de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte en de woningbouwopgave te bepalen voor de gemeente.

WAM & van Duren Bouwgroep B.V. heeft ons in 2019 gevraagd om een woningmarktanalyse uit te voeren van een locatie in het dorp Silvolde,
gemeente Oude IJsselstreek.

Bekijk dit project

Op verzoek van gemeente Olst-Wijhe hebben we met behulp van onze woningmarktanalyse het ontwikkelingsperspectief voor de kern Wijhe bepaald.

Bekijk dit project

In opdracht van twee eigenaren van een bedrijventerrein in de kern Silvolde zijn wij ingeschakeld voor een woningmarktanalyse van een locatie aan de Industrieweg in Silvolde.

Bekijk dit project

PROMAD Ontwikkeling B.V. heeft Tellers & Benoemers gevraagd om een woningbehoefteonderzoek uit te voeren voor een locatie aan de Industrieweg in Silvolde, gemeente Oude IJsselstreek.

Bekijk dit project

Onze opdrachtgevers

Bent u nou benieuwd wie onze opdrachtgevers zijn? We laten ze hier aan het woord.