Home » Projecten » Ontwikkelingsperspectief Hengelo

Ontwikkelingsperspectief Hengelo

Opdrachtgever:     Gemeente Hengelo
Onderzoek:              Ontwikkelingsperspectief Hart van Zuid & Hart van de Stad Hengelo – fase 1 en 2
Datum:                     Kwartaal 2 en 3, 2020

In opdracht van de gemeente Hengelo hebben we onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsperspectief van twee gebieden in Hengelo: Hart van Zuid en de binnenstad. Met dit ontwikkelingsperspectief kan de gemeente duurzame en toekomstbestendige keuzes maken voor de gebiedsontwikkeling en de inrichting van deze gebieden.

Het onderzoek ‘Ontwikkelingsperspectief Hengelo’ hebben we in twee fasen uitgevoerd:

Fase 1

In dit deel van het onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van Hengelo en de beoogde doelgroepen voor de wijken Hart van Zuid en de Binnenstad.

Fase 2

In dit deel van het onderzoek proberen we de woonwensen van de potentiële doelgroepen voor Hart van Zuid – de Urban Creators en Young Potentials – te achterhalen.

De uitkomsten van ons onderzoek zijn overgenomen in het identiteitsdocument Hart van Zuid
en ook verwerkt in het handboek aantrekkelijke binnenstad 2020.