Home » Dit zijn wij

Dit zijn wij

Wij zijn Tellers & Benoemers. De Tellers zijn de mensen van de getallen. Ze houden zich bezig met het verzamelen, analyseren en interpreteren van betrouwbare en onafhankelijke data en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het bouwen en toepassen van de juiste modellen. De Benoemers gebruiken vervolgens hun expertise van de woning- en woonzorgmarkt om de cijfers op de juiste manier te ‘lezen’ en zetten dit om in een begrijpelijke rapportage en een helder advies.

Tellers & Benoemers is een unieke samenwerking van verschillende experts en werkt bij alle projecten onafhankelijk. De verschillende expertises zijn ook nodig want tellen en benoemen zijn twee vakken apart. Aan de ene kant heb je het analyseren van (big) data en aan de andere kant de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. We hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Samen zijn wij de Tellers & Benoemers.

Ontmoet de experts

De tellers

Invisor is als ruimtelijk analist onze onafhankelijke (big) dataspecialist. Het inrichten en benutten van leefruimte is complex en aan allerlei regels gebonden. Invisor benadert deze ruimtelijke omgeving als een dynamisch systeem. Dit systeem kan geografisch begrensd zijn, bijvoorbeeld door buurt-, wijk- en gemeentegrenzen. Binnen een bepaald gebied kijken ze onder meer naar de woning- en zorgmarkt en de veranderingen waaraan die onderhevig is. Door leefruimtes op deze manier te analyseren en doorgronden, krijgen ze grip op de wijze waarop het zich ontwikkelt.

Invisor zet zijn eigen modellen en betrouwbare gegevens in om dynamische analyses uit te voeren en ontwikkelingen te voorspellen op het gebied van wonen, werken, recreëren en opleiding. Ze zoeken welke indicatoren van invloed zijn op een leefruimte en monitoren deze om te kijken of de ingezette koers nog actueel is. Ook bepalen ze hoe economische veranderingen invloed hebben op het koop- en verkoopgedrag van woningeigenaren. Met deze gegevens adviseren ze hun opdrachtgevers over kansen en behoeften in de toekomst.

De benoemers

XpertiseWonen brengt haar expertise over de woningmarkt en woonzorg in de praktijk middels onafhankelijk onderzoek, advies, innovatie en projectmatige opdrachten. Daarbij combineren zij twee complexe werelden waarin grote veranderingen optreden: de woningmarkt en de zorg. Denk hierbij onder andere aan het effect van het scheiden van wonen en zorg en de plicht (maar ook de wens) om langer zelfstandig thuis te wonen. Deze scheiding heeft een grote impact op de organisatie van de zorg, de huisvesting en het zorgvastgoed, maar ook op de woningmarkt.

Daarnaast zijn er ook andere factoren van invloed op de ontwikkelingen binnen de woning- en woonzorgmarkt, zoals technologie, demografie en ontwikkelingen in de zorg. Door de kennis van deze markten en de verschillende doelgroepen speelt XpertiseWonen snel en adequaat in op maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkelingen en vragen van opdrachtgevers. Zo geeft XpertiseWonen  onder meer advies over thema’s rondom de effecten van de vergrijzing, ontgroening en krimp op de woning- en woonzorgmarkt nu en in de toekomst.

Samenwerkingspartners

Soms vraagt een opdracht om heel specifieke kennis en extern advies. Voor dit soort vraagstukken werken
we regelmatig samen met de volgende specialistische partners:

Nieuwbouw-Nederland.nl:
Nieuwbouw-Nederland is een landelijk platform voor Nederlandse nieuwbouwprojecten dat beschikt over een database met zoekcriteria van honderdduizenden actuele en reeds geslaagde nieuwbouwzoekers. Door deze samenwerking kan Tellers & Benoemers de actuele lokale vraag naar nieuwbouwwoningen, de recente verhuisbewegingen, etc. aan de analyse toevoegen om daarmee het te schetsen toekomstbeeld nog accurater te maken.

Bureau HHM:
Bureau HHM onderzoekt en adviseert over vraagstukken in de zorg. Daarbij combineren zij wetenschappelijk onderzoek met creativiteit.

XpertiseZorg:
XpertiseZorg adviseert en onderzoekt vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, wet- en regelgeving in de zorg en de beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein.