Home » Projecten » Monitor ouderenzorg Carint Reggeland

Monitor ouderenzorg Carint Reggeland

Opdrachtgever:     Carint Reggeland
Onderzoek:              Opzetten digitale monitor ouderenzorg
Datum:                     januari 2021
Voor Carint Reggeland hebben we een monitor ouderenzorg opgezet. Hiermee wil de organisatie inzicht krijgen in de ontwikkeling van de doelgroepen binnen het werkgebied van Carint Reggeland. De monitor ouderenzorg biedt Carint Reggeland de mogelijkheid om deze ontwikkelingen nauwgezet te monitoren en een beeld te krijgen van de geprognosticeerde vraag naar langdurige zorg. Hiermee ontstaat eveneens een beeld van de gemeente waarbinnen er kansen zijn om nieuwe woonzorgconcepten toe te voegen.
Prognose 65+ huishoudens van diverse plaatsen in het werkgebied van Carint Reggeland weergegeven in tabellen en grafieken

De monitor ouderenzorg biedt met behulp van krachtige indicatoren een helder inzicht in de stand van zaken en de ontwikkelingen die betrekking hebben op de ouderenzorg. De indicatoren die we gebruiken zijn makkelijk meetbaar, eenvoudig te verkrijgen en bij voorkeur over een wat langere periode beschikbaar. Voor de monitor ouderenzorg wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van data van het CIZ naast andere open data zoals van het CBS. Tellers & Benoemers beschikt over eigen data-analysemodellen om de ontwikkelingen te bepalen en prognoses te maken.

Demografische kenmerken

In de monitor ouderenzorg kunnen we verschillende demografische kenmerken opnemen. In de monitor van Carint Reggeland hebben we de volgende kenmerken opgenomen:

  • De gemiddelde leeftijd per buurt ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.
  • Het aandeel 65+’ers per buurt.
  • De prognose van 65+-huishoudens per gemeente en per buurt. Ook de groei van deze huishoudens ten opzichte van Nederland.
  • De prognose van 65+’ers per gemeente.

Sociaaleconomische kenmerken

Naast de demografische kenmerken komen ook de sociaaleconomische kenmerken aan bod in de monitor ouderenzorg. In de monitor van Carint Reggeland hebben we in dit gedeelte het volgende opgenomen:

  • De Sociaaleconomische Structuur per gemeente.
  • De inkomensinformatie van de 65+’ers per gemeente.
  • De ontwikkeling van de inkomensgroepen per gemeente.
  • Alleenstaande 65+-huishoudens per gemeente en per buurt.
  • De verhuismobiliteit onder 65+’ers per gemeente en per leeftijdsgroep.

Ontwikkeling ouderenzorg

Carint Reggeland heeft ons gevraagd om specifiek te kijken naar de ontwikkeling van de ouderenzorg (de hoofddoelgroep van Carint Reggeland). Om dit in beeld te kunnen brengen hebben we gekeken naar de ontwikkeling van het woonzorggebruik maar ook een prognose gemaakt voor de komende 25 jaar. In een apart tabblad hebben we het woonzorgtekort/overschot per gemeente weergegeven. Als laatste hebben we het actuele woonzorgaanbod voor het werkgebied van Carint Reggeland in kaart gebracht en eventuele overschotten of tekorten per gemeente weergegeven. Hierdoor ontstaat er een soort vlekkenplan binnen het werkgebied van Carint Reggeland met kansen voor uitbreiding van de dienstverlening.

Grafiek die de prognose laat zien van vier woonzorgvragen met een bijbehorende trendlijn

Woonzorgstrategie

Met de uitkomsten van de monitor ouderenzorg heeft Carint Reggeland input om een goede woonzorgstrategie op te zetten en deze ook met regelmaat bij te stellen. Het is mogelijk om de ouderenzorgmonitor jaarlijks te updaten en/of uit te breiden met een managementsamenvatting waarin de belangrijkste ontwikkelingen, kansen en bedreigingen worden verwoord.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan een monitor ouderenzorg?
Neem dan contact met ons op.