Home » Projecten » Demografische groeiscenario’s gemeente Olst-Wijhe

Demografische groeiscenario’s gemeente Olst-Wijhe

Opdrachtgever:     Gemeente Olst-Wijhe
Onderzoek:              Demografische groeiscenario’s gemeente Olst-Wijhe en de betekenis daarvan voor de woningmarkt
Datum:                     15 september 2020
Je ziet een verbeelding van een demografisch groeiscenario. Op de voorgrond een groep verschillende mensen. Daarachter een wereldbol met een stijgende grafiek ervoor.

In opdracht van gemeente Olst-Wijhe hebben we vier demografische groeiscenario’s voor Olst-Wijhe opgezet.
Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de scenario’s die kunnen leiden tot bevolkingsgroei in Olst-Wijhe.
Als deze scenario’s zich werkelijk ontvouwen, wat betekent dit dan op termijn voor de lokale woningmarkt?

Werkwijze

Om de demografische scenario’s te simuleren hebben we twee verschillende rekenmodellen gebruikt:

 • MARK DEMOD
  Dit rekenmodel is ideaal om de verschillende invloeden op de demografische
  ontwikkelingen en woningbehoefte door te rekenen.
 • MONTE CARLO
  Dit rekenmodel kan de waarschijnlijkheid bepalen en de kans berekenen
  dat een bepaald groeiscenario werkelijkheid wordt.

Bevindingen

Voor dit onderzoek hebben we van vier verschillende demografische groeiscenario’s modelmatig een uitwerking gemaakt:

 1. Het nieuwe CBS-scenario: groei van aantal (arbeids)migranten.
 2. Vertrek vanuit de Randstad e.o.
 3. Profiteren van de groei van Deventer en Zwolle.
 4. Stimuleren van de interne verhuismobiliteit in Olst-Wijhe.

Bij de uitwerking en simulatie van de vier demografische groeiscenario’s hebben we met name gekeken naar de impact van deze groeiscenario’s op de kwantitatieve woningbehoefte over een periode van tien jaar. Oftewel, als het scenario werkelijkheid wordt hoeveel extra huishoudens brengt dit dan met zich mee?

Resultaten

Met de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma heeft gemeente Olst-Wijhe een deel van deze demografische groei zelf in de hand. Bij scenario’s één t/m drie is de groei wel afhankelijk van de schommelingen van de economische groei op de korte termijn. Daarnaast moet het juiste woningaanbod beschikbaar zijn om huishoudens uit andere regio’s aan te trekken.

De tekorten aan de onderkant van de koopmarkt (tot €300.000,-) zijn momenteel dusdanig groot dat de verwachting is dat de vraag hier groot zal blijven, ook in tijden van crisis. Ook scenario vier is redelijk onafhankelijk van de economische situatie en kan dan ook goed meegenomen worden in de woningbouwprogrammering van Olst-Wijhe.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?