Home » Projecten » Doelgroepenanalyse tijdelijke woonunits in Hengelo

Doelgroepenanalyse tijdelijke woonunits in Hengelo

Opdrachtgever:     Trebbe Wonen BV
Onderzoek:              Kwantitatieve doelgroepenanalyse tijdelijke woonunits Sportlaan Driene te Hengelo
Datum:                     25 augustus 2021
Kaart van de locatie Sportlaan Driene in Hengelo waar de gemeente Hengelo tijdelijke woonunits wil plaatsen.

Trebbe Wonen werkt aan een project van tijdelijke woonoplossingen aan de Sportlaan Driene in Hengelo. Ze willen hier een complex met relatief kleine modulaire tijdelijke woonunits (woningoppervlakte van ±28m2) inzetten voor een periode van ca. 5 jaar. Hiermee willen ze inspelen op de toenemende druk op de woningmarkt en de groeiende groep spoedzoekers snel een (tijdelijke) woonoplossing bieden. Trebbe Wonen heeft ons gevraagd om met behulp van doelgroepenanalyse de doelgroepen voor dit project in kaart te brengen.

Doelgroepenonderzoek

Onderstaande doelgroepen zijn in het onderzoek meegenomen. Het gaat hierbij veelal om spoedzoekers die via het reguliere circuit op de woningmarkt niet aan een woning kunnen komen en interesse hebben in een (tijdelijke) woonoplossing.

 • Eenpersoonshuishoudens (wegens scheiding)
 • Verweduwde personen
 • Jongvolwassenen (starters zonder urgentie, thuiswonende jongeren,
  jongeren die naar Hengelo verhuizen)
 • Arbeidsgerelateerde (langeafstand)werkers
 • Verhuizers die ‘tussen’ woningen in zitten en de tussenliggende
  tijd moeten overbruggen
 • Statushouders
 • Arbeidsmigranten en expats
 • Uitstroom uit beschermd wonen
 • Studenten

Met data-analyse hebben we van deze doelgroepen allereerst de aantallen in Twente en in Hengelo bepaald en een schatting gemaakt van de kans dat deze huishoudens daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze tijdelijke woonoplossing.

Geschikte doelgroepen

Na het doelgroepenonderzoek hebben we geconstateerd dat dit project van tijdelijke woonoplossingen mogelijk interessant is voor de volgende doelgroepen: eenpersoonshuishoudens, jongvolwassenen, arbeidsgerelateerde langeafstandwerkers, statushouders, arbeidsmigranten en studenten.

Het combineren van doelgroepen hebben we ook meegenomen in het onderzoek zodat het project aantrekkelijk blijft voor de betrokken huishoudens. We houden bij de combinatie van deze doelgroepen bijvoorbeeld rekening met vergelijkbare dag- en nachtritmen, wensen en woningbehoeften, de verwachte woonduur en andere relevante kenmerken.

De beste combinatie

Een groot aantal doelgroepen heeft mogelijk interesse in de tijdelijke woonunits in het project aan de Sportlaan Driene in Hengelo. De potentiële doelgroepen zijn veelal jongere eenpersoonshuishoudens aangevuld met spoedzoekers die door omstandigheden tijdelijk of permanent een woonoplossing zoeken. We adviseren de nadruk te leggen op een drietal doelgroepen met vergelijkbare dag- en nachtritmen. De meest interessante doelgroep voor de tijdelijke woonunits is volgens ons de combinatie van thuiswonende jongeren, jongeren die naar Hengelo willen verhuizen, eenpersoonshuishoudens in/na scheiding en langeafstandwerkers.

Wilt u meer informatie over dit project?