Wij zijn Tellers & Benoemers, we verzamelen en analyseren data voor vraagstukken
op
 de woningmarkt en woonzorgmarkt en zetten deze data om in goed bruikbare en praktische informatie.
De Tellers zijn de mensen van de getallen. 
Ze houden zich bezig met het verzamelen en interpreteren
van betrouwbare data en zijn daarnaast verantwoordelijk 
voor het creëren en toepassen van de juiste modellen. De Benoemers gebruiken hun expertise van de woningmarkt en woonzorgmarkt om de cijfers
op de juiste manier te interpreteren en zetten dit om in een begrijpelijke, maatwerk rapportage.

Samen zijn wij Tellers & Benoemers

Dit doen wij

Zowel de woningmarkt als woonzorgmarkt is sterk
in beweging en hierdoor komen vraagstukken naar boven
waar wij mee aan de slag gaan. Voor deze vraagstukken verzamelen we de juiste data, analyseren deze in combinatie
met onze expertise en verwerken dit in een maatwerk
rapportage. Hiermee helpen we u gefundeerde, houdbare
en toekomstbestendige keuzes te maken.

Naar aanleiding van uw vraagstukken voeren we onderzoeken
en analyses uit. De diensten variëren van het in kaart brengen
van woningbehoeften tot het doorrekenen van scenario’s.
Door onze uitvoerige en complete benadering van uw vraagstuk
kunt u rekenen op een gedegen onderzoek en advies op maat over verbouw, nieuwbouw of transformatie in uw gemeente
of op de door u gewenste locatie.

Diensten

Producten

Er zijn verschillende onderzoeken en analyses die we regelmatig uitvoeren. Hieruit hebben we enkele standaardproducten samengesteld. Deze standaardproducten geven u een beeld van de onderzoeken die we kunnen doen en diensten die we kunnen uitvoeren. Uiteindelijk blijft elk product maatwerk waardoor we onze producten altijd afstemmen op uw specifieke vraagstuk.

We hebben al heel wat projecten op onze naam staan!
Deze projecten geven weer wat we precies onderzoeken, hoe we dit aanpakken en welke resultaten daaruit kunnen rollen. Er komt van alles voorbij: onderzoek tijdelijke huisvesting, sociaaleconomische gebiedsanalyse, woningmarktanalyse, doelgroepenanalyse, woningbehoefteanalyse, ontwikkelingsperspectief, WoningMarktMonitor, demografische groeiscenario’s en meer.

Projecten

  • Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de gewenste meerjarige visie
    op de woning- en woonzorgmarkt. Accuraat, actueel, bestendig, goed onderbouwd
    en richtinggevend. Daar staan we voor.

Het laatste nieuws