Home » Producten » Doorstroomscan

Doorstroomscan

Met de doorstroomscan kunnen we snel en goedkoop voor u onderzoeken waarom de doorstroming op de woningmarkt in uw gemeente of provincie stagneert én hoe de doorstroming weer op gang kan komen.

Aanleiding

Steeds vaker horen we van gemeentes en provincies dat de doorstroming op de woningmarkt stagneert. Deze stagnatie heeft veel gevolgen voor zowel de senioren als de doorstromers. Onder de senioren vinden minder verhuizingen plaats o.a. omdat de woonvoorraad levensloopbestendige woningen minimaal is. Gezinnen die graag willen doorstromen naar een eengezinswoning kunnen niet verhuizen vanwege het woningtekort. Hierdoor wordt de doorstroming beperkt en komt er geen nieuwe verhuisketen op gang.

Schaalmodel van een huis met daarvoor een setje sleutels. Staat symbool voor de koopwens die veel starters hebben.

Over de scan

Waarom stagneert de doorstroming?
Met de doorstroomscan maken we voor u inzichtelijk hoe de woningmarkt in de betreffende gemeente in elkaar zit. We brengen in kaart welke problematiek er op de woningmarkt aanwezig is en waarom de doorstroming vastloopt. Daarnaast brengen we uiteraard ook de positieve aspecten van de betreffende woningmarkt in beeld.

Welke doorstroommaatregelen zijn er mogelijk?
We kijken niet alleen naar de problemen waar een gemeente tegenaan loopt maar ook naar wat er wél kan. Daarom focussen we ons bij de doorstroomscan voornamelijk op de maatregelen waarmee een gemeente de doorstroming wel kan stimuleren.

Dit onderzoeken we

Door middel van een woningmarktanalyse kijken we naar de actuele status van de woningmarkt, de bevolkings- en huishoudensopbouw, demografie, verhuisbewegingen, woningbehoefte (qua prijsklasse én woningtype), het woningaanbod en het woningtekort, de doorstroomindicatoren en hoe een gemeente sociaal en economisch is opgebouwd. Hiermee krijgen we inzicht in de doorstromingsmogelijkheden van een gemeente.

Deze grafiek laat de bevolkingsopbouw zien naar leeftijd en huishoudenssamenstelling in de gemeente Ommen in 2021

Enkele onderzoeksvragen die voorbijkomen:

  • Waar komen de instromers vandaan?
  • Welke leeftijdscategorieën komen en vertrekken er?
  • Welk aandeel verhuist binnen de gemeente?
  • Welk percentage verhuist naar buiten de gemeente?
  • Wat is het geboorte- en sterftesaldo van de gemeente?
  • Wat zijn de mogelijkheden om in te stromen, door te stromen en terug te stromen* op de woningmarkt?

*Met terugstromen bedoelen we hier dat een senior kleiner, goedkoper of levensloopbestendiger wil gaan wonen.

Scanresultaten

Met de resultaten die uit dit onderzoek komen krijg je als gemeente inzicht in de problemen op de woningmarkt, waar het woningtekort ligt en wat de mogelijkheden zijn om een verhuisketen op gang te brengen. Dit kan aanleiding zijn voor een verdiepend onderzoek maar de doorstroomscan kan ook oplossingen in beeld brengen die de doorstroming kunnen bevorderen.

Drie werknemers zitten aan tafel gebogen over een bouwplan.

Mogelijke doorstroommaatregelen:

  • Aanpassen woningbouwprogrammering
  • (Lokale) ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten
  • Opzetten en uitvoeren van doorstroombeleid
  • Aanpassen van de bestaande woningvoorraad

Voor wie?

De doorstroomscan is een toegankelijk onderzoek en kunnen we binnen een week uitvoeren voor €850,- excl. btw. Dit onderzoek is onder andere interessant voor gemeenten en provincies.

Bent u ook geïnteresseerd in de bevordering van de doorstroming binnen uw gemeente of provincie?