Home » Ons stappenplan

Ons stappenplan

Van vraagstuk naar eindresultaat: dit is ons stappenplan.

Wanneer u uw beleid wilt laten doorrekenen, advies nodig hebt of voor uw locatie verschillende scenario’s wilt laten opstellen, dan gaan wij graag met u in gesprek. We doorlopen met elkaar verschillende stappen.

Stap 1 Oriëntatie

In de fase oriëntatie definiëren we samen met u het vraagstuk. Tegen welke problemen loopt u aan? Waarop wilt u beleid maken? Heeft u een ontwikkeling die u wilt toetsen aan de houdbaarheid voor de toekomst? We kijken ook samen naar het projectteam binnen uw organisatie dat met het vraagstuk belast is. Vaak merken we dat een verbreding van dit team wenselijk is. Het kan zijn dat uw vraag vanuit de afdeling ‘Wonen’ wordt voorgelegd, maar dat de koppeling met de afdeling ‘Zorg’ of ‘Financiën’ de output verbetert. We proberen uw vraagstuk zo breed en uitgebreid mogelijk aan te pakken, zodat u zich niet beperkt tot slechts enkele parameters. Dat komt ons advies en uw keuze uiteindelijk ten goede.

Thierry, Suzanne en Ludan aan tafel om samen te bespreken wat de vraag vanuit het project is.
Kaart en grafiek waarop de betaalbaarheidsindex van een gemeente in een bepaalde periode kan worden getoond

Stap 2 Cijfers en modellen

Wij werken met onze eigen modellen. Deze modellen zijn zo ingericht dat we maatwerk leveren op elk gewenst niveau. In deze fase definiëren we welke cijfers nodig zijn om zuivere output te krijgen. Daarbij koppelen we data van gegevens als werkgelegenheid, migratiestromen en demografische cijfers aan de economie, uw basisadministratie of andere databanken. Wij weten welke cijfers accuraat zijn en werken slechts met data die een betrouwbaarheidsfactor heeft van boven de 90%. De modellen die we hanteren zijn transparant voor u als opdrachtgever. Dat betekent dat u op elk gewenst moment kunt meekijken om te zien wat er met de data gebeurt. U kunt zelfs training krijgen waarmee u leert zelf ‘aan de knoppen te draaien’. Daarmee krijgt u direct inzicht in wat de gevolgen zijn van bepaalde scenario’s zoals de toename van de vluchtelingenstroom of het aantrekken van het aantal tweeverdieners in de betreffende wijk.

Stap 3 Duiden van gegevens

Zodra de gegevens zijn geanalyseerd toetsen we deze analyses van de data aan onze specialistische kennis van de woningmarkt en woonzorgmarkt. Als we zien welk woningtype in een bepaalde periode nodig of gewenst is, dan bekijken we met onze specialisten wat de meest wenselijke oplossing voor het probleem is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat semipermanente woningbouw de oplossing is voor de actuele vraag naar starterswoningen. Na 10 jaar kunnen deze semipermanente woningen dan weer gesloopt worden om plaats te maken voor de definitieve invulling. Dat kan een snellere en financieel aantrekkelijkere optie zijn dan de realisatie van een permanent appartementencomplex voor jongeren, als uit onze prognoses blijkt dat de vraag onder jongeren nu hoog is maar dat het aantal jongeren in de toekomst juist zal afnemen. We geven u dus advies over mogelijke scenario’s aan de hand van data en analyses die uit onze modellen komen.

Hier zie je het team van Invisor rond de tafel om een project te bespreken
Schermafbeelding van de Landelijke Monitor Huizenmarkt

Stap 4 Rapportage

Aan het eind van ons proces leggen we onze bevindingen en advies vast in een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke rapportage. We presenteren de analyses in heldere tabellen en grafieken zodat u in één oogopslag ziet wat de resultaten zijn. Daarnaast krijgt u toegang tot onze digitale omgeving (Tableau). Daarin kunt u zelf verschillende uitkomsten, ontwikkelingen en prognoses naast elkaar leggen.

Stap 5 Evalueren en bijsturen

Het kan zijn dat u regelmatig scenario’s wilt laten doorrekenen of dat u continu over actuele data wilt beschikken. Bij Tellers & Benoemers betekent dat niet dat u opdracht moet geven voor een nieuw onderzoek. De tabellen en grafieken in het interactieve digitale dashboard zijn namelijk zeer eenvoudig actueel te houden en daarnaast kunnen we aan het dashboard eenvoudig nieuwe onderdelen toevoegen of prognoses bijstellen op basis van actuele informatie of wensen.

Computer met een grafiek in ons monitor dashboard.

Wilt u meer weten over onze aanpak? We lichten dit stappenplan graag persoonlijk verder toe.