Home » Projecten » Sociaaleconomische gebieds- en woningmarktanalyse

Sociaaleconomische gebieds- en woningmarktanalyse

Opdrachtgever:     Nijhuis Bouw
Onderzoek:              Sociaaleconomische gebieds- en woningmarktanalyse van een buurt* in Hengelo
Datum:                     12 oktober 2020

In het kader van een aanbesteding heeft bouwbedrijf Nijhuis Bouw B.V. de intentie om, naast de renovatie van een groot aantal sociale huurwoningen, in een specifieke buurt in Hengelo 37 koopwoningen op eigen risico te ontwikkelen en te realiseren. Maar hoe groot is dat risico eigenlijk en wat is de woningbehoefte in die buurt? Om daarachter te komen schakelden ze ons in om een sociaaleconomische gebiedsanalyse uit te voeren in combinatie met een woningmarktanalyse.

Het onderzoek

We zijn voor dit onderzoek gestart met een sociaaleconomische gebiedsanalyse. Hiervoor maakten we gebruik van diverse sociale, economische en gezondheidsindicatoren (zoals leeftijd en inkomen). Met de resultaten die hieruit naar voren kwamen konden we de doelgroepen bepalen die in aanmerking kunnen komen voor de woningen in het plan.

Het tweede deel van het onderzoek betrof een woningmarktanalyse in Hengelo, voornamelijk op buurtniveau, om de woningmarkt en de woningbehoefte goed in beeld te krijgen. Hiervoor keken we o.a. naar het overschot en tekort aan woningen per woningtype en prijsklasse. Verder keken we ook naar de actuele en toekomstige vraag naar nieuwbouwwoningen in Hengelo.

Afbeelding van de beoogde nieuwbouwwijk in Hengelo

Conclusie

Uit de gebiedsanalyse en woningmarktanalyse is gebleken dat de buurt in Hengelo waar Nijhuis Bouw zich op richt niet heel goed scoort op sociaaleconomisch vlak. De buurt behoort tot de zogenoemde oude volksbuurten van Hengelo waar men gemiddeld relatief kort in een woning woont en die zonder ingrijpen langzaamaan zal verslechteren. Zowel het imago als de woningwaarde en de instroom van jongere bewoners neemt in dit type buurten af.

Blok huizen die onderdeel zal zijn van bouwplan van Nijhuis Bouw B.V.

We adviseren Nijhuis Bouw om de 37 geplande rij- en hoekwoningen wat boven het gemiddelde prijssegment in de buurt aan te bieden (tussen de €200.000,- en €250.000,-) om daarmee zowel de wat meer welgestelde bewoners binnen de buurt te kunnen huisvesten als nieuwe bewoners (bij voorkeur jongere bewoners) naar de buurt te kunnen trekken. Gezien de grote woningbehoefte op de woningmarkt in Hengelo, in met name ook deze prijsklasse, is de kans groot dat ze mensen elders uit Hengelo naar deze buurt trekken op het moment dat hier aanbod is. Gelukkig mogen we onze opdrachtgever Nijhuis Bouw feliciteren aangezien ze de tender, mede dankzij onze uitvoerige onderbouwing, hebben gewonnen.

*De exacte locatie blijft vanwege privacyredenen anoniem.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?