Home » Projecten » WoningMarktMonitor gemeente Hengelo

WoningMarktMonitor gemeente Hengelo

Opdrachtgever:     Gemeente Hengelo
Opdracht:                Opzetten van een WoningMarktMonitor
Datum:                     9 juni 2021

Voor de gemeente Hengelo hebben we een WoningMarktMonitor opgezet. Dit is een interactief digitaal dashboard met daarin een overzicht van de ontwikkelingen op de woningmarkt (koop, huur en nieuwbouw).

Je ziet verschillende grafieken en tabellen uit de WoningMarktMonitor. Een grafiek met de ontwikkeling leeftijd en huishoudenssamenstelling en de demografische kengetallen van een bepaalde periode

De monitor

Alle aspecten die de ontwikkelingen op de Hengelose woningmarkt beïnvloeden – zoals demografie, economie en sociale aspecten – worden binnen deze WoningMarktMonitor inzichtelijk gemaakt. Elk halfjaar zorgen we voor een update van de gegevens en jaarlijks voorzien we de opdrachtgever van een managementsamenvatting.

Je ziet twee afbeeldingen uit de woningmarktmonitor. De gemiddelde woningvraagprijs in kaartvorm en de ontwikkeling van de woningvraagprijs per m2 in een tabel.

Digitaal dashboard

We hebben de monitor gemaakt in het programma Tableau en hij bestaat uit een digitaal dashboard met inzichtelijke grafieken en tabellen. Met deze WoningMarktMonitor kan de gemeente Hengelo de situatie op de woningmarkt monitoren. Hierdoor heeft de gemeente op elk gewenst moment een actueel en adequaat beeld van de Hengelose woningmarkt en de aspecten die invloed hebben op de ontwikkelingen. Dit beeld kan de gemeente gebruiken bij het invoeren en monitoren van beleid of het vormen en actueel houden van de woonvisie.

Kaart van de buurten van de gemeente Hengelo met daarnaast een analyse van enkele geselecteerde buurten

Wilt u meer informatie over het monitoren van de woningmarkt?