Home » Producten

Producten

Hieronder vindt u een aantal standaardproducten, dit zijn onderzoeken die we herhaaldelijk doen. Uiteindelijk blijft elk product maatwerk waardoor we onze producten altijd afstemmen op uw specifieke vraagstuk.

Standaardproducten

Met de tijdelijkheidanalyse onderzoeken we of tijdelijke woningen een oplossing bieden voor uw vraagstuk op de woningmarkt.

Met de woonvisiebegeleiding ondersteunen wij gemeentes bij het opzetten van een visie waarmee ze laten zien waar ze met de woningmarkt en de ontwikkelingen naartoe willen.

Met de QuickScan Flexwonen onderzoeken we of (tijdelijke) flexibele woonconcepten van betekenis kunnen zijn voor uw woningmarkt.

Met de QuickScan Zorg & Vastgoed onderzoeken
we of er markt is voor een beoogd woonzorgconcept.

Met de doorstroomscan onderzoeken we waarom de doorstroming op de woningmarkt  stagneert én hoe de doorstroming weer op gang kan komen.

Een woonzorgvisie is een heldere visie op de ontwikkelingen binnen het ruimtelijk en sociaal domein en de effecten hiervan op de vraag naar woonzorgconcepten.

Wilt u meer informatie over één van deze standaardproducten?
Of bent u benieuwd hoe we ons maatwerk toe kunnen passen op uw vraagstuk?