Home » Producten » Tijdelijkheidanalyse

Tijdelijkheidanalyse

De woningmarkt is continu in beweging en veranderingen komen vaak en snel. Wetgeving, economie, demografie (waaronder migratiestromen) en politiek hebben veel invloed op de woningmarkt en de doorstroming. Het is vaak noodzakelijk om hierop tijdig te reageren en dit vraagt soms om flexibel handelen. Het realiseren van tijdelijke woningen kan daarvoor een oplossing zijn omdat daarmee snel kan worden ingespeeld op de woningbehoefte. Daarnaast kan de locatie waar de tijdelijke woningen worden gerealiseerd, na afloop voor andere (de definitieve) doeleinden worden ingezet. Met onze Tijdelijkheidanalyse onderzoeken we of tijdelijke woningen een oplossing zijn voor de woningbehoefte in uw gemeente.

Tijdelijke woningen

Vanwege de flexibiliteit kunnen tijdelijke woningen een oplossing bieden voor veel woningmarktvraagstukken. 

Deze gekleurde huizen moeten tijdelijke woningen voorstellen. Van links naar rechts zie je een groen, grijs, geel en rood huis

De voordelen van tijdelijke woningen:

 • Snel en flexibel inzetbaar
 • Niet afhankelijk van quotums
 • Bevorderen de doorstroming
 • Visueel aantrekkelijke varianten
 • Ideaal voor acute woningbehoefte
 • Rendabel inzetbaar
Tijdelijke woningen zijn geschikt voor:

 • Huisvesting van asielzoekers
 • Uitstromers vanuit beschermd wonen
 • Woningen (gelijkvloers) voor senioren
 • Krimpend aantal huishoudens
 • Starters op de woningmarkt

 

De Tijdelijkheidanalyse® 

Onze Tijdelijkheidanalyse brengt het volgende in beeld:

 • De kansen voor uw woningmarkt tot op buurtniveau.
 • De aantallen, per wanneer en voor welke doelgroepen.
 • De bijbehorende looptijden.
 • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse; betekenis voor bijvoorbeeld WMO-uitgaven, wegtrekken jongeren, doorstroming op de woningmarkt, effecten op leegstand en waardeontwikkeling vastgoed.
Een landkaart van Nederland waarbij de verschillende regio's een kleur hebben gekregen om een bepaald kenmerk te tonen.

De Tijdelijkheidanalyse® hebben we o.a. ingezet voor projecten in opdracht van Gemeente Hellendoorn en Trebbe Wonen.

Heeft u ook behoefte aan een tijdelijke oplossing voor uw woningmarkt?