Home » Projecten » Impact scenario’s op Overijsselse woningmarkt

Impact scenario’s op Overijsselse woningmarkt

Opdrachtgever:     Provincie Overijssel
Onderzoek:              De impact van 3 disruptieve scenario’s op de woningmarkt in de provincie Overijssel.
Datum:                     Kwartaal 4, 2019

Wat is de invloed van disruptieve scenario's op de woningmarkt? Wat als?

Afgelopen zomer stond er een artikel op nu.nl over zeespiegelstijging en wat de gevolgen hiervan zijn voor de woningbouw in het Groene Hart. Ook in Overijssel is dit een actueel onderwerp en wij hebben hier in het verleden ook al eens onderzoek naar gedaan. Want wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging en bodemdaling en welke effecten heeft dit op de woningmarkt in Overijssel?

In het kader van adaptief programmeren hebben we in opdracht van de provincie Overijssel de impact van 3 disruptieve scenario’s op de woningmarkt in de provincie Overijssel doorgerekend. Adaptief programmeren houdt in dat we bij de woningprogrammering rekening kunnen houden met toekomstige onzekerheden zodat daarop tijdig kan worden ingespeeld. Want wat als…?

Wat als...
de economische crisis van 2008 zich
in 2020 herhaalt?

Dan zou het actuele tekort van 2400 woningen (in 2021) in Overijssel omslaan naar een overschot van 8000 woningen in 2025. Als de economie zich vervolgens verbetert zal er waarschijnlijk weer een tekort ontstaan.

Wat als... zeespiegelstijging en bodemdaling zorgt voor vertrek uit de Randstad?

Stel dat hierdoor het aantal verhuizingen vanuit de Randstad jaarlijks met 1% stijgt. Als 15% hiervan zich in Overijssel vestigt betekent dit 840.000 extra Overijsselse huishoudens op de woningmarkt in 2050. Waar gaan we al deze huishoudens plaatsen?

Wat als...
er grote stromen klimaatmigranten op gang komen?

Volgens onderzoekers van de Columbia University in New York zorgt klimaatverandering voor 1,1 miljoen extra migranten in Nederland tot 2050. Dat zou neerkomen op zo’n 143.000 extra inwoners in Overijssel. Waar gaan al deze klimaatmigranten wonen?

De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan hoe belangrijk het is dat gemeentes en provincies zich bezighouden met adaptief programmeren. De toekomst is immers onzeker en zoals je in de scenario’s terugziet kan het alle kanten op gaan.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?