Home » Diensten

Diensten

Van het in kaart brengen van woningbehoeften tot het doorrekenen van scenario’s; we onderzoeken en analyseren naar aanleiding van uw vraagstuk. Dit doen we altijd op maat. We werken met eigen data, maar ook met aangeleverde data, Primos (bevolkingsprognose) en data uit eigen onderzoek. Ons onderzoek kan onder andere worden ingezet bij de woningmarktprogrammering, het doelgroepenonderzoek, de woonvisie en het strategisch voorraadbeleid.

Ludan aan het werk achter zijn computer

Onze belangrijkste diensten voor u op een rij

 • De actuele en toekomstige woningbehoeften en woonzorgbehoeften (koop en huur) in kaart brengen
  en verwerken in een toekomstbestendig toetsingsmodel.
 • De vraagontwikkeling en woningbehoeften van speciale doelgroepen als jongeren en senioren in beeld brengen
  en afzetten tegen het aanbod.
 • Scenario’s op de woningmarkt en/of woonzorgmarkt doorrekenen en de effecten weergeven.
 • Een bijzonder accuraat toekomstperspectief schetsen voor de nieuwbouwmarkt, mede vanwege een unieke en exclusieve samenwerking met de actuele data van het nieuwbouwplatform Nieuwbouw-Nederland.nl.
 • De woningmarkt en/of woonzorgmarkt monitoren met behulp van ons interactieve digitale dashboard dat we eenvoudig actueel kunnen houden met (half)jaarlijkse updates.

Dit onderzoeken wij

Door onze uitvoerige en complete benadering van uw vraagstuk kunt u rekenen op een gedegen onderzoek en advies op maat over verbouw, nieuwbouw of transformatie in uw gemeente of op de door u gewenste locatie.

Vraagstukken die bijvoorbeeld voorbijkomen zijn:

Je ziet een man die naar een muur kijkt vol met aantekeningen, afbeeldingen etc.
 • Is deze locatie geschikt voor het realiseren van een gezondheidscentrum?
 • Moeten we in deze wijk kiezen voor starterswoningen of toch levensloopbestendige woningen?
 • Wat zijn de woningbehoeften in deze gemeente?
 • Wat zijn de effecten van voorgenomen beleidsingrepen op de woningmarkt?
 • Voldoet de invulling van deze locatie aan de vraag van dit moment, maar ook aan de vraag over 5 of 10 jaar?
 • Wat is de impact op de woningmarkt als de economische situatie in Nederland verbetert of verslechtert of als de vluchtelingenstroom toe- of afneemt?
 • Met behulp van welke maatregelen kan de doorstroming op de woningmarkt worden geoptimaliseerd?

Toevoegingen en actualisatie

Als u kiest voor Tellers & Benoemers dan houdt dit het volgende in:

 1. U kunt op elk gewenst moment (ook na afronding van het onderzoek), goedkoop en eenvoudig de invloed van nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen monitoren, analyseren en uitwerken met behulp van ons interactieve digitale datadashboard.
 2. Met behulp van dit digitale dashboard in Tableau, kunt u als opdrachtgever zelf met de effecten van de verschillende scenario’s ‘spelen’, buurten of gemeenten met elkaar vergelijken of de ontwikkelingen in de tijd monitoren.
 1. Op abonnementsbasis kunnen wij een actualisatie van de analyse op kwartaal-, halfjaar- of jaarbasis maken, waardoor uw analyse actueel blijft en u vervolgonderzoek voorkomt.
 2. Optioneel bieden wij een toetsingsdocument/-schema waarmee toekomstbestendige, kwalitatieve keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van bijvoorbeeld (nieuwe) woningbouw- of woonzorginitiatieven.

 

Wilt u voorbeelden zien van de door ons uitgevoerde diensten? Neem dan eens een kijkje bij onze projecten.