Home » Klant aan het woord » Gemeente Olst-Wijhe » Gemeente Olst-Wijhe

Gemeente Olst-Wijhe

logo van de gemeente Olst-Wijhe in het groen en blauw

Alfons Ganzevles -
Gemeente Olst-Wijhe

“Voor het project ‘Demografische groeiscenario’s gemeente Olst-Wijhe’ wilden we graag weten wat de mogelijkheden zijn om het woningaanbod te vergroten. Ook wilden we graag vooruitkijken naar de komende 10 jaar. Waar kunnen we

globaal op inzetten als we kijken naar de woningmarkt en de ontwikkelingen? Wat is de woningbehoefte en in hoeverre kunnen we zelf aan de knoppen draaien om de situatie te beïnvloeden? De uitwerking van de vier demografische groeiscenario’s door Tellers & Benoemers heeft ons genoeg input gegeven om mee aan de slag te gaan. We hebben de ambitie om de komende 10 jaar genoeg woningaanbod te realiseren. Dat blijft altijd spannend want we hebben niet alle factoren in de hand. Juist daarom is het goed dat Tellers & Benoemers benoemt welke zaken we wél kunnen beïnvloeden.”

Eigen modellen

“Wat me aanspreekt aan Tellers & Benoemers is hun aanpak door het hanteren van hun eigen datamodellen als toevoeging aan andere cijfers. Zo kwamen ze met hun eigen modellen toch op andere (beter onderbouwde) cijfers uit dan bijvoorbeeld Primos. Dit bevestigde wel voor ons dat Primos niet toereikend genoeg is. Daarnaast werd door het werk van Tellers & Benoemers wel heel duidelijk dat we de komende jaren echt een slag moeten maken willen we onze doelen behalen. Ze hebben een goed en compleet beeld geschetst. We weten nu wat de woningbehoefte is, waar de onzekerheden zitten én wat we hier zelf aan kunnen doen.”