Home » Tellers & Benoemers in de krant

Tellers & Benoemers in de krant

Kopfoto met Eric Hol en Ludan Schmid bij krantenartikel

Onlangs heeft er op de provinciepagina van de lokale kranten in de provincie Utrecht een artikel gestaan over de Challenge Doorstroming. Ook Tellers & Benoemers komt in dit artikel aan bod en erboven prijkt een grote foto met Eric Hol en Ludan Schmid als winnaar van de belangrijkste prijs van de challenge. Het is mooi om te zien dat ook in de lokale kranten aandacht wordt besteed aan het grote tekort aan woningen en het belang van een goede doorstroming op de woningmarkt. Met de Challenge Doorstroming heeft de provincie Utrecht nieuwe en creatieve oplossingen in beeld gekregen waarmee ze de bevordering van de doorstroming van 50-plussers op de koopwoningmarkt aan kunnen pakken.

Tellers & Benoemers was één van de negen finalisten van de Challenge Doorstroming en heeft met zijn inzending het Stimuleringsbudget van 5000 euro gewonnen. Het idee van Tellers & Benoemers is om aan de hand van een vindingrijk simulatie- en rekenmodel (SENSUB) inzichtelijk te maken welke woningen moeten worden gebouwd om doorstroming maximaal op gang te krijgen. Ook het belang van vroegtijdig gebruik van data om goed en snel te kunnen reageren op de woonwensen van 50-plussers komt hierin aan bod. De provincie Utrecht kijkt uit naar de doorontwikkeling van het idee en zal dit met interesse volgen.

Lees hier het artikel op de provinciepagina.