Home » Nieuws » Challenge doorstroming Utrecht

Challenge doorstroming Utrecht

Het is een feit en je kunt er niet omheen: de doorstroming op de woningmarkt wordt momenteel niet bevorderd. Er zijn allerlei producten en diensten die het steeds makkelijker maken voor ouderen om in hun huidige woning te blijven. Hierdoor worden ze niet gestimuleerd om te verhuizen en dat terwijl de verhuisbereidheid onder 50-plussers in Nederland al laag is. Er zijn ouderen die wél voor verhuizing openstaan maar zij worden tegengehouden door het minimale aanbod levensloopbestendige woningen en de hoge woonlast die bij een verhuizing komt kijken.

Om deze reden heeft U10 (Utrecht10) samen met de provincie Utrecht de Challenge doorstroming georganiseerd om partijen uit te dagen met vernieuwende en creatieve oplossingen te komen om de doorstroming van koopwoningen op de woningmarkt te stimuleren. Bij de challenge werd specifiek om oplossingen gevraagd om de verhuisbeweging onder 50-plussers te stimuleren. Door deze doorstroming te bevorderen komen er meer eengezinswoningen vrij en kunnen meer huishoudens wonen in de woning die het beste bij hun wensen en levensfase past. We hebben besloten om vanuit Tellers & Benoemers ook de uitdaging aan te gaan en we zijn op zoek gegaan naar oplossingen. Dit is niet voor niks geweest! We hebben de belangrijkste prijs van de Challenge doorstroming gewonnen: het stimuleringsbudget van € 5.000.

Onze inzending: 'Effecten doorstroming meetbaar'

Onze oplossingen

We hebben verschillende oplossingen aangedragen die de doorstroming op de woningmarkt direct en indirect bevorderen. Met onze inzending willen we meer inzicht bieden in hoe optimale doorstroming kan worden bewerkstelligd en of de beoogde effecten van de bevorderende maatregelen ook overeenkomen met de realiteit. Onze inzending bestaat uit drie onderdelen:

Direct doorstroming bevorderend

Oplossing 1:
We willen het woningbouwprogramma voor de 85 wooneenheden van Amvest binnen de projectlocatie De Oude Tempel te Soesterberg vaststellen waarmee een optimale doorstroming onder 50-plussers wordt bereikt. Daarnaast zullen we de effecten van de huidige plannen van Amvest op de doorstroming doorrekenen. Hiermee willen we de doorstroming in deze gemeente maximaal ondersteunen.

 

Wat je ziet is een kaart van de projectlocatie De Oude Tempel te Soesterberg

Indirect doorstroming bevorderend

Oplossing 2:
Er zijn veel doorstroommaatregelen voor 50-plussers bedacht en nog te bedenken maar werken ze ook? We willen aan de Challenge doorstroming bijdragen door de impact van de beoogde extra doorstroming onder 50-plussers voor de gemeente Soest door te rekenen op de daaropvolgende verhuisketen (de aantallen en typen woningen die daardoor beschikbaar komen).

Oplossing 3:
We zullen voor de gemeente Soest berekenen hoe hoog de extra doorstroming onder 50-plussers dient te zijn om de druk (aan de onderkant) van de woningmarkt te halen en de woningmarkt meer in balans te brengen. Hiervoor zullen we ook de benodigde woningbouwopgave (per woningtype en prijsklasse) berekenen.

Werkwijze

Door middel van een stapsgewijze aanpak hebben we ons aanbod uitgewerkt. We hebben hiervoor het geavanceerde datamodel SENSUB ingezet. Met dit model kunnen we een goede weergave van de actuele woningmarktsituatie neerzetten en de effecten van de extra doorstroming in de verhuisketen simuleren en berekenen. Ook berekenen we hiermee welke woningen in de daaropvolgende verhuisketen vrijkomen.

Je ziet de verschillende invoeren en output van het SENSUB model ingezet bij de challenge doorstroming.

Het team

Achter onze inzending voor de Challenge doorstroming zit een heel team van knappe koppen! Links zie je Thierry van den Bos en Ludan Schmid, aka 'De Benoemers'. Rechts zie je Eric Hol en Joris Buschenhenke, de onmisbare Tellers van het team. In het midden zie je Lennert Heuker of Hoek en ‪Anjelle Spierings, de trainees van het team van Tellers & Benoemers die ook hun waardevolle bijdrage aan de inzending hebben geleverd.

Links zie je Thierry van den Bos en Ludan Schmid, aka 'De Benoemers'. Rechts zie je Eric Hol en Joris Buschenhenke, de onmisbare Tellers van het team. In het midden zie je Lennert Heuker of Hoek en ‪Anjelle Spierings, de trainees van het team van Tellers & Benoemers die ook hun waardevolle bijdrage aan de inzending hebben geleverd.

Het resultaat

Met onze inzending – met als titel ‘Effecten van doorstroming meetbaar’ – hebben we het stimuleringsbudget van € 5.000 gewonnen! Dit bedrag gaan we inzetten om onze ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. Ons aanbod kunnen we vervolgens opschalen naar andere gemeenten. Ook willen we ons aanbod aanvullen door het SENSUB-model door te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de aspecten die van invloed zijn op de verhuisbeweging onder 50-plussers.

Bent u ook geïnteresseerd in de bevordering van de doorstroming binnen uw gemeente of provincie?
Bekijk ons standaardproduct 'Doorstroomscan' of neem contact met ons op.
Ludan Schmid neemt namens Tellers & Benoemers de cheque in ontvangst van gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht.

Ludan Schmid neemt namens Tellers & Benoemers de cheque in ontvangst
van gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht.