Home » Nieuwe tool: Staalkaart Nieuwbouw

Nieuwe tool: Staalkaart Nieuwbouw

Logo Xitres en logo Tellers & Benoemers vanwege de samenwerking bij het ontwikkelen van de Staalkaart Nieuwbouw

XITRES EN TELLERS & BENOEMERS ONTWIKKELEN SAMEN EEN TOOL OM DE DOORSTROMING OP DE WONINGMARKT TE VERSNELLEN.

Xitres en Tellers & Benoemers hebben in collegiale samenwerking de Staalkaart Nieuwbouw ontwikkeld. De Staalkaart Nieuwbouw is een tool waarmee de doorstroming op de woningmarkt ondersteund en sterk versneld kan worden. De Staalkaart geeft aan de hand van 80 profielen een zeer gedetailleerde invulling van het bouwprogramma dat gerealiseerd moet worden om de doorstroming op gang te helpen.

Input Staalkaart Nieuwbouw
De Staalkaart Nieuwbouw is ontstaan door de geanonimiseerde woonwensen van inschrijvers op nieuwbouwprojecten van elkaar te onderscheiden en te koppelen aan gemeenten met vergelijkbare eigenschappen. De inschrijvers zelf worden onderverdeeld in vier verschillende leeftijdsgroepen. De gemeenten waarin zij zich op projecten hebben ingeschreven zijn onderverdeeld in 20 verschillende groepen gemeenten met vergelijkbare eigenschappen. Hierbij vertonen met name de woonomgeving en de woningmarkt een sterke mate van overeenkomst. De woonwensen van ruim 1 miljoen inschrijvers zijn op deze wijze onderverdeeld in totaal 80 profielen met daarin de eigenschappen en kenmerken van de gewenste woningen.

Van woningbehoefte tot bouwprogramma
Door het uitvoeren van woningbehoefteanalyses bij gemeenten kan vastgesteld worden wat de kwantitatieve woningbehoefte is én om welke woonvormen en woningtypen het gaat. Met behulp van de Staalkaart kan dan precies worden ingevuld hoe het bouwprogramma er uit moet gaan zien. Hiermee is de Staalkaart Nieuwbouw een belangrijke aanvulling op de methoden en tools die Tellers & Benoemers reeds in huis heeft.