Home » Projecten » Ontwikkelingsperspectief Hengelo » Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 2

Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 2

Opdrachtgever:     Gemeente Hengelo
Onderzoek:              Ontwikkelingsperspectief Hart van Zuid & Hart van de Stad Hengelo – fase 2
Datum:                     Kwartaal 3, 2020

project7-fase2

In het eerste deel van dit onderzoek hebben we gekeken naar de ontwikkeling van Hengelo en naar de beoogde doelgroepen voor de wijken Hart van Zuid en de Binnenstad. Het tweede deel van het onderzoek had als doel om de woonwensen van de potentiële doelgroepen voor Hart van Zuid (de Urban Creators1 en de Young Potentials2) te achterhalen. Het (blijven) binden van deze twee doelgroepen aan Hengelo is erg belangrijk voor zowel de Twentse bedrijven als de toekomstbestendigheid.

De aanpak

De enquête is rondgegaan in en rond Hengelo onder hoogopgeleide medewerkers op het gebied van IT en techniek, expats, studenten en via diverse kanalen op social media om een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te bereiken. Op de enquête zijn bijna 200 reacties binnengekomen. Aangezien de meeste geënquêteerden tot de groepen Urban Creators en Young Potentials behoren hebben we ons in dit onderzoek op deze twee groepen gericht.

Woon- en leefomgeving

Uit het onderzoek is gebleken dat de populariteit van Hengelo als vestigingsplaats vrij groot is, vooral onder de Young Potentials. De groep Urban Creators is de grootste groep die niet in de Hengelo zou willen wonen en dan voornamelijk vanwege het gebrek aan een sociaaleconomische omgeving waarmee ze zich kunnen identificeren en gebrek aan levendigheid en dynamiek. Ook in Enschede is deze doelgroep zeer beperkt woonachtig, ondanks dat Enschede een universiteitsstad is.

Hart van Zuid heeft een positieve aantrekkingskracht op een groot deel van de respondenten, verrassend genoeg ook op de groep die in het begin van de enquête aangaf niet in Hengelo te willen wonen. Na de beschrijving van de ambitie van Hart van Zuid, liet deze groep weten daar wel te willen wonen. Hart van Zuid kan daarmee een toevoeging zijn op het woonklimaat van de stad.

Woonwensen

Zowel de doorstromers als de starters onder de respondenten geven de voorkeur aan een koopwoning. Doorstromers hebben voornamelijk behoefte aan een groot woonoppervlak (80 m2 of meer), starters vinden dit minder belangrijk. Een meerderheid van de doorstromers en de starters geeft de voorkeur aan een eengezinswoning en buitenruimte (tuin).

Conclusie

De Young Potentials is een toekomstige doelgroep voor Hart van Zuid. 70% van deze groep geeft aan wel in de wijk Hart van Zuid te willen wonen. Door bij de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid rekening te houden met hun wensen kan deze doelgroep binnen Hengelo worden vergroot. Hoewel de Urban Creators niet heel enthousiast zijn om in Hengelo te gaan wonen spreekt de wijk Hart van Zuid ze verrassend genoeg wel aan. Er liggen dan ook zeker kansen voor de Urban Creators als toekomstige doelgroep. Ons advies is om vervolgonderzoek uit te voeren onder een grotere groep Urban Creators om te ontdekken of de aantrekkingskracht van Hart van Zuid voor hen groot genoeg is om ze als doelgroep mee te nemen in de ontwikkeling van Hart van Zuid.

1 Urban Creators zijn de jonge (tot ca. 30 jaar) hoogopgeleiden die net (niet) zijn afgestudeerd en aan het begin staan van hun werk- en wooncarrière.
2 Young Potentials zijn werkende hoogopgeleiden, veelal met gezin (en kinderen) in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?