Home » Projecten » Ontwikkelingsperspectief Hengelo » Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 2

Ontwikkelingsperspectief Hengelo – fase 2

Opdrachtgever:     Gemeente Hengelo
Onderzoek:              Ontwikkelingsperspectief Hart van Zuid & Hart van de Stad Hengelo – fase 2
Datum:                     Kwartaal 3, 2020

Je ziet het logo van Hart van Zuid. Een kunstige verbeelding van een hart met daarin de letter 'v'. Daarnaast ZUID in grote letters en daaronder staat Hart van Zuid Hengelo

In het eerste deel van dit ontwikkelingsperspectief hebben we gekeken naar de ontwikkeling van Hengelo en naar de beoogde doelgroepen voor de wijken Hart van Zuid en de Binnenstad. Het tweede deel van het onderzoek had als doel om de woonwensen van de potentiële doelgroepen voor Hart van Zuid (de Urban Creators1 en de Young Potentials2) te achterhalen. Het (blijven) binden van deze twee doelgroepen aan Hengelo is erg belangrijk voor zowel de Twentse bedrijven als de toekomstbestendigheid van de gemeente.

De aanpak

Om de woonwensen van de potentiële doelgroepen beter in beeld te krijgen hebben we een enquête rond laten gaan. De enquête is verspreid in en rond Hengelo onder hoogopgeleide medewerkers op het gebied van IT en techniek, expats, studenten en via diverse kanalen op social media om een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te bereiken. Op de enquête zijn bijna 200 reacties binnengekomen. Aangezien de meeste geënquêteerden tot de Urban Creators en Young Potentials behoren hebben we ons in dit onderzoek op deze twee doelgroepen gericht.

Woon- en leefomgeving

Uit het onderzoek is gebleken dat de populariteit van Hengelo als vestigingsplaats vrij groot is, vooral onder de Young Potentials. De groep Urban Creators is de grootste groep die niet in de Hengelo zou willen wonen en dan voornamelijk omdat er te weinig wordt voorzien in hun woonwensen. Zo is deze doelgroep vaak op zoek naar levendigheid, dynamiek en een sociaaleconomische omgeving waarmee ze zich kunnen identificeren. Ook in Enschede is deze doelgroep zeer beperkt woonachtig, ondanks dat Enschede een universiteitsstad is.

Hart van Zuid heeft een positieve aantrekkingskracht op een groot deel van de respondenten, verrassend genoeg ook op de groep die in het begin van de enquête aangaf niet in Hengelo te willen wonen. Na de beschrijving van de ambitie van Hart van Zuid, liet deze groep weten daar wel te willen wonen. Met deze ontwikkeling kan Hart van Zuid een toevoeging zijn op het woonklimaat van de stad.

Woonwensen

Zowel de doorstromers als de starters onder de respondenten geven in hun woonwensen de voorkeur aan een koopwoning. Doorstromers hebben voornamelijk behoefte aan een groot woonoppervlak (80 m2 of meer), starters vinden dit minder belangrijk. Een meerderheid van de doorstromers en de starters geeft de voorkeur aan een eengezinswoning en buitenruimte (tuin). Voorzien in de woonwensen van de potentiële doelgroepen kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de gemeente Hengelo.

Conclusie

Eén van de toekomstige doelgroepen voor Hart van Zuid is de groep Young Potentials. 70% van deze groep geeft aan wel in de wijk Hart van Zuid te willen wonen. Door bij de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid rekening te houden met hun wensen kan deze doelgroep binnen Hengelo worden vergroot. Dit kan ook weer bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de gemeente. Hoewel de Urban Creators niet heel enthousiast zijn om in Hengelo te gaan wonen spreekt de wijk Hart van Zuid ze verrassend genoeg wel aan. Er liggen dan ook zeker kansen voor de Urban Creators als één van de toekomstige doelgroepen. Ons advies is om vervolgonderzoek uit te voeren onder een grotere groep Urban Creators om te ontdekken of de aantrekkingskracht van Hart van Zuid voor hen groot genoeg is om ze als doelgroep mee te nemen in de ontwikkeling van Hart van Zuid.

1 Urban Creators zijn de jonge (tot ca. 30 jaar) hoogopgeleiden die net (niet) zijn afgestudeerd en aan het begin staan van hun werk- en wooncarrière.
2 Young Potentials zijn werkende hoogopgeleiden, veelal met gezin (en kinderen) in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?