Home » Klant aan het woord » Gemeente Enschede

Gemeente Enschede

logo gemeente Enschede met links rood icoon en rechts de tekst Enschede

Project

Omvang aandachtsgroepen programma ‘Een thuis voor iedereen’.

Hiddo Born - senior adviseur Strategie en Beleid Sociaal Domein gemeente Enschede

“Als een van de koploperregio’s in Nederland kwamen we als centrumgemeente Enschede via een ander adviesbureau bij Tellers & Benoemers terecht. We hebben Tellers & Benoemers gevraagd de omvang van de aandachtsgroepen te bepalen die voortvloeien uit het programma ‘een thuis voor iedereen’, onderdeel van de nationale bouw- en woonagenda.

Tellers & Benoemers werd naar voren geschoven als specialist op het gebied van data en heeft in samenwerking met Bureau HHM het onderzoek en de procesbegeleiding uitgevoerd.

Als koploperregio zijn we begonnen om deze aandachtsgroepen kwantitatief in beeld te brengen en te prognosticeren op gemeentelijk niveau. De vele doelgroepen die in het onderzoek zijn meegenomen maken het wel complex. Veel van de doelgroepen zijn niet goed geregistreerd dus het vergaren van de resultaten was erg lastig en behoefde soms rekenkundige exercities. De doelgroepenanalyse was een belangrijk onderdeel van onze vraag en aanpak dus we zijn blij dat Tellers & Benoemers dit als specialist voor ons heeft opgepakt.”

Toegankelijk en professioneel

“Tellers & Benoemers komt in het contact erg toegankelijk en professioneel over. Als adviseur en inhoudelijk deskundige denken ze goed en actief mee en komen ze ook op eigen initiatief met suggesties. Dat is erg positief!

Het onderzoek loopt momenteel nog maar toch kan ik al zeggen dat ik Tellers & Benoemers gerust weer in zou schakelen. Ik heb het eindresultaat nog niet gezien maar heb hier alle vertrouwen in en beveel Tellers & Benoemers ook van harte aan bij anderen.”