Onze projecten

Onze projecten

Onze projecten

Bent u projectontwikkelaar, belegger in vastgoed of beleidsadviseur bij een woningcorporatie, zorginstelling of gemeente, dan herkent u ongetwijfeld de problematiek van de dynamische woningmarkt. Om u een beeld te geven van onze aanpak, kunt u hieronder de cases lezen van opdrachtgevers waar wij onze expertise mochten inbrengen. Ook advies nodig? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Casus: Woningmarktanalyse gemeente Wierden
In opdracht van de gemeente Wierden hebben we een woningmarktverkenning uitgevoerd voor de toekomstige behoefte aan woningen in de hele gemeente. De vraag richtte zich daarnaast op het bouwplan Zenderink. Het uiteindelijke doel voor de opdrachtgever was om inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen en woningtypen voor de komende tien jaar. Daarmee konden zij op gefundeerde wijze beleidsmatige keuzes maken over de programmering. Onze inzet resulteerde in een advies, waarop ook partners als woningcorporaties beleid op konden maken. Lees meer over deze casus op XpertiseWonen.

Casus: Levensloopbestendige wijk Oost Gelre
De regio Achterhoek heeft te maken met afnemende inwonersaantallen, een steeds ouder wordende bevolking en een wegtrekkende jeugd (ontgroening). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de woonbehoefte. Het beleid van de overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (extramuralisering) met waar nodig ondersteuning thuis. Gelet op ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de onderlinge samenhang tussen deze gebieden, is het van belang om deze veranderingen met elkaar in verband te brengen en waar mogelijk af te stemmen. De gemeente Oost Gelre heeft Tellers & Benoemers gevraagd mee te werken aan het onderzoek Levensloopbestendige Wijk. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoefte van burgers, waarbij rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkeling en de verandering in het sociale domein. Lees meer over deze casus op XpertiseWonen.

Casus: Woningmarktonderzoek gemeente Olst-Wijhe
In opdracht van De gemeente Olst-Wijhe hebben we een woningmarktverkenning uitgevoerd voor de toekomstige behoefte aan woningen in de gemeente Olst-Wijhe, in het bijzonder voor de buurtschap Herxen.
Doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen en woningtypen de komende tien jaar in het kader van de programmering. Lees meer over deze casus op XpertiseWonen