Ons team

Tellers & Benoemers combineert haar kennis met betrekking tot het analyseren van (big) data met de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. Daarnaast werken wij met zorgvuldig geselecteerde partners waarmee wij al jaren prettig samenwerken. Wanneer u kiest voor Tellers & Benoemers, dan werkt u samen met onderstaande experts. Wij stellen ons graag aan u voor.

Ons team

Tellers & Benoemers combineert haar kennis met betrekking tot het analyseren van (big) data met de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. Daarnaast werken wij met zorgvuldig geselecteerde partners waarmee wij al jaren prettig samenwerken. Wanneer u kiest voor Tellers & Benoemers, dan werkt u samen met onderstaande experts. Wij stellen ons graag aan u voor.

Ons team

Tellers & Benoemers combineert haar kennis met betrekking tot het analyseren van (big) data met de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. Daarnaast werken wij met zorgvuldig geselecteerde partners waarmee wij al jaren prettig samenwerken. Wanneer u kiest voor Tellers & Benoemers, dan werkt u samen met onderstaande experts. Wij stellen ons graag aan u voor.

Ons team

Tellers & Benoemers combineert haar kennis met betrekking tot het analyseren van (big) data met de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. Daarnaast werken wij met zorgvuldig geselecteerde partners waarmee wij al jaren prettig samenwerken. Wanneer u kiest voor Tellers & Benoemers, dan werkt u samen met onderstaande experts. Wij stellen ons graag aan u voor.

De Tellers
Invisor is als ruimtelijk analist onze (big) dataspecialist. De ruimtelijke omgeving is een complex en dynamisch systeem. Dit systeem kan geografisch begrensd zijn, bijvoorbeeld door buurt-, wijk- en gemeentegrenzen. Binnen een bepaald systeem kijken we onder meer naar de aan veranderingen onderhevige woning- en zorgmarkt. Door te begrijpen hoe deze systemen werken, krijgen we grip op de wijze waarop het zich ontwikkeld. Onze modellen en betrouwbare gegevens zetten we in om dynamische analyses uit te voeren. We zoeken welke indicatoren van invloed zijn op een systeem en monitoren deze om te kijken of de ingezette koers nog actueel is. Ook kunnen we bepalen hoe veranderingen in de economie invloed hebben op het koop- en verkoopgedrag van woningeigenaren.

De Benoemers
XpertiseWonen brengt haar expertise over de woningmarkt en woonzorg in de praktijk middels onderzoek, advies, innovatie en projectmatige opdrachten. Daarbij combineren wij twee complexe werelden waarin grote veranderingen optreden: de woningmarkt en de zorg. Denk hierbij onder meer aan het effect van het scheiden van wonen en zorg en de plicht (maar ook de wens) om langer zelfstandig thuis te wonen. Deze scheiding heeft een grote impact op de organisatie van de zorg, de huisvesting en het zorgvastgoed, maar ook op de woningmarkt. Daarnaast zijn er ook andere factoren van invloed op de ontwikkelingen binnen de woning- en woonzorgmarkt, zoals technologie, demografie en ontwikkelingen in de zorg. Door onze kennis van deze markten en de verschillende doelgroepen, kunnen wij snel en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkelingen en vragen van opdrachtgevers. Zo adviseren wij onder meer over thema’s rondom de effecten van de vergrijzing, ontgroening en krimp op de woning- en woonzorgmarkt nu en in de toekomst.

Eigen dynamische modellen en scenarioanalyse
Tellers & Benoemers beschikt over de meest geavanceerde en “up to date” modellen die nodig zijn om een goed onderbouwd inzicht te krijgen in woningbehoefte nu en op de middellange termijn. Deze modellen zijn door ons zelf ontwikkeld of het betreft gemodificeerde en verbeterde versies van bestaande modellen. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van (vaak verouderde en dus achterhaalde) prognoses van derden waarvan de uitgangspunten vaak niet transparant zijn. Ook is het hierdoor beter mogelijk de verbanden tussen oorzaak en gevolg beter in kaart te brengen en verschillende inzichten of scenario’s in de modellen te verwerken omdat we de modellen zelf kunnen beheren.

Doordat Tellers & Benoemers over eigen dynamische modellen beschikken zijn we in staat om oude prognoses kritisch tegen het licht te houden en de actuele stand van zaken door te rekenen zodat verschillende scenario’s kunnen worden beschouwd. Deze scenario’s voorzien we van betrouwbaarheidsintervallen, zodat ook duidelijk wordt dat toekomstige ontwikkelingen een bandbreedte kennen, met een “meest waarschijnlijke” uitkomst. We hebben dus de volledige controle om voorspellingen te doen en een realistisch beeld te geven van het effect van de verschillende scenario’s.

Big data & Slow data
Als input van onze modellen wordt ruimtelijke data gebruikt. Vaak betreft dit de welbekende ‘big data’. Deze grote hoeveelheden data gebruiken we als input voor onze modellen en deze verwerken we tot relevante en betrouwbare informatie. Veel van deze data betreft zogenaamde “slow” data. Ruimtelijke gegevens komen namelijk in tijdperspectief slechts mondjesmaat beschikbaar aangezien de onderliggende processen vaak langzaam verlopen.

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met “big data” en de meer lastige “slow data” en met de technieken om de informatie op een begrijpelijke manier te ontsluiten. Modellen voor demografie, woningmarkt, ouderenzorg, behoefteanalyse en ruimtelijke transformaties hebben wij standaard beschikbaar en zijn aanpasbaar aan de vraag en behoefte van de opdrachtgever. Daarnaast zoeken en ontwikkelen we “Early Warning Indicatoren”. Dat zijn indicatoren die snel inzicht kunnen geven in de effecten van ruimtelijke ingrepen, waardoor er nog tijdig kan worden ingegrepen. Deze ‘tools” helpen om korter op de processen te kunnen zitten en helpen de processen beter te kunnen regeluren.

workplace-1245776_1920

Onze samenwerkingspartners
Wanneer een probleemstelling specifieke kennis vraagt, dan vragen wij experts hun visie op thema’s in te brengen. Wij werken op regelmatige basis samen met onderstaande partners.

Nieuwbouw-Nederland.nl:
Een landelijk platform voor de verkoop van nieuwbouwwoningen die beschikt over een database met zoekcriteria van honderdduizenden actuele en reeds geslaagde nieuwbouwzoekers. Door deze samenwerking kan Tellers & Benoemers de actuele lokale vraag naar nieuwbouwwoningen, de recente verhuisbewegingen, etc. aan de analyse toevoegen om daarmee het te schetsen toekomstbeeld nog accurater te maken.

 

Bureau HHM:
Onderzoekt en adviseert over vraagstukken in de zorg. Daarbij combineren zij wetenschappelijk onderzoek met creativiteit.

 

XpertiseZorg:
Adviseert en onderzoekt vraagstukken op het snijvlak van de gezondheidszorg, wet- en regelgeving in de zorg en de beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein.

 

Kennismaken? Wij komen graag bij u langs.